Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@smitkoeltechniek.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e. die snel kunnen bederven of verouderen;

f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

g. Producten waarvan de verpakking is geopend.

h. Producten met een beschadiging.

Garantie
Comfort koeltechnische installaties.

Gedurende 1 jaar na realisatie op materialen , exclusief koudemiddelen en arbeidsloon.

Onvolkomenheden die worden geconstateerd tijdens de oplevering worden in de garantieperiode opgelost. De wettelijk verplichte STEK controles die in de garantietermijn moeten worden uitgevoerd zijn niet in de prijs inbegrepen.

Condities

Levering en montage vindt plaats conform de huidige voorwaarden van de NVKL.

Garantie Geldt niet voor:

Schade veroorzaakt door onvoldoende afvoer van (condensor) Warmte of door onvoldoende ventilatie. Defecten ontstaan door de bedieningsfouten, onjuiste bediening van de installatie, experimenten, opzettelijke overbelasting en of abnormale beproevingen.

Defecten ontstaan door achterstallig, verkeerd en of nalatig onderhoud en door het niet (tijdig) reinigen en / of vervangen en eventueel aanwezige filters alsmede schadenonstaan door het niet goed schoonhouden van de betreffende installatie(S)

Schade aan slijtage onderhevige onderdelen zoals, Rubbers batterijen, Etc

Schade, Slijtage, kalkafzetting, corrosie, oxidatie, en enig ander geleidelijk gebrek optreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking van het normale gebruik gegarandeerde installatie(S)

Smit koeltechniek & klimaatsystemen is niet tot herstel gehouden indien de klant en /of eindgebruiker een in de voorwaarden gestelde verplichtingen niet na komt en /of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een aanspraak op garantie.

De alle aanbiedingen en overeenkomsten van door ons te leven goeden en/ of diensten zijn de leveringsvoorwaarden van VCA en stek certificeren van toepassing.

Alle door Smit koeltechniek & klimaatsystemen gerealiseerde installaties voldoen aan de bepalingen van de voldoende aan de bepalingen van de volgende richtlijnen:

- 97/23/ EG Richtlijn Drukapparatuur (PED)

- 2006/42 EG Regelgevingen Machnineveiligheid

- 2004/108 EG Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

- Verordening ozonlaag afbrekende stoffen (WMS)

- 842/2006 F gassen verordening ( F- Gassen)

- RLK 2006 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties(RLK)

- NEN 378- 1/23/4 2008 Veiligheids- en Milieueisen koelststemen en Warmtepompen NEN378

- 2001/95/EC Algemene Productveiligheid (Warenwet)

Identiteit ondernemer

Smit Koeltechniek & Klimaat systemen
Maarssenbroeksedijk 31
3542 DM Utrecht
info@smitkoeltechniek.nl
030 202 48 05
KVK NR 75233614
BTW NR: NL002436764B24